W dniu 12 maja 2017 r. o godz. 11.00 w Auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Anny Mazurkiewicz-Pisarek

Tytuł rozprawy: Biotechnologiczna metoda otrzymywania rekombinowanego VIII ludzkiego czynnika krzepniecia krwi

Promotor: dr hab. inż. Tomasz Ciach prof. nadzw.

Recenzenci: Prof. dr hab. Jacek Bielecki, Prof. dr hab. inż. Wojciech Piątkiewicz

Recenzje znajdują się na stronie Instytutu: www.ibib.waw.pl w zakładce Przewody doktorskie

Zapraszamy

stpod

Zapisz

Zapisz

Zapisz