Publishing Unit of the Nalecz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering PAS carries on editing and publishing of:

  • habilitation dissertations (usually in Monographs of IBBE PAS series),
  • selected doctoral dissertations of the IBBE PAS employees,
  • other monographs and scientific books.

Other monographs recently published in IBBE PAS

  1. Pluta K.: Modyfikowane genetycznie komórki jako biologicznie aktywny blok funkcyjny sztucznej wątroby - zastosowanie wektorów lentiwirusowych. Prace Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej No. 79, Warszawa 2019, pp. 122; wersja uzupełniona 2021, ISBN 978-83-937303-309, only on line.

  2. Janecki J.: Analiza rozkładów wyników badań laboratoryjnych. Wyznaczanie Gaussowskich Zakresów Referencyjnych, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Warszawa 2004, pp. 210.
  3. De Lazzari C., Darowski M.: Cardiopulmonary mechanical interaction – modelling and simulation, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Warszawa 2002, pp. 132.